За специалност: Икономика и мениджмънт
КЛАС ПРЕДМЕТ ВИД НА ИЗПИТА приравнителен/ текущ ПРЕПОДАВАТЕЛ КОНСПЕКТ
8 Български език и литература Текущ Танка Тарънска Изтегли
- І ЧЕ – немски език Текущ Стефка Янковска Изтегли
- Математика Текущ Василка Кузева Изтегли
- Информационни технологии Текущ Недка Миленова Изтегли
- История и цивилизация Текущ Величка Калайджийска Изтегли
- География и икономика Текущ Юлия Кьосева Изтегли
- Биология и здравно образование Текущ Сияна Петкова Изтегли
- Физика и астрономия Текущ Галя Филипова Изтегли
- Химия и опазване на околната среда Текущ Марияна Маринска Изтегли
- Физическо възпитание и спорт Текущ Биляна Тютюкова -