За специалност: Икономическа информатика
КЛАС ПРЕДМЕТ ВИД НА ИЗПИТА приравнителен/ текущ ПРЕПОДАВАТЕЛ КОНСПЕКТ
8 І ЧЕ – английски език Приравнителен Деница Бояджиева Изтегли
9 І ЧЕ – английски език Приравнителен Деница Бояджиева Изтегли
10 І ЧЕ – английски език Приравнителен Мария Петкова Изтегли
11 І ЧЕ – английски език Текущ Мария Петкова Изтегли
- Математика Текущ Павлина Кабакова Изтегли
- История и цивилизация Текущ Владо Баев Изтегли
- Счетоводство на предприятието Текущ Пенка Миленчева Изтегли
- Маркетинг Текущ Ана Йорданова Изтегли
- УП – компютърни архитектури и операционни системи Текущ Емил Ангелов Изтегли
- Производствена практика Текущ Пенка Миленчева Изтегли