За специалност: Финансова отчетност
КЛАС ПРЕДМЕТ ВИД НА ИЗПИТА приравнителен/ текущ ПРЕПОДАВАТЕЛ КОНСПЕКТ
12 Български език и литература Текущ Ицко Андреев Изтегли
- Математика Текущ Василка Кузева Изтегли
- Свят и личност Текущ Величка Калайджийска Изтегли
- Физическо възпитание и спорт Текущ Силвия Анадолиева -
- Корпоративни финанси Текущ Мария Стойчева Изтегли
- Финансов мениджмънт Текущ Евгения Иванова Изтегли
- Застрахователно и осигурително дело Текущ Надежда Радова Изтегли
- Банково счетоводство Текущ Силвия Дребчева Изтегли
- Застрахователно и осигурително счетоводство Текущ Вили Николова Изтегли
- УП – банково счетоводство Текущ Силвия Дребчева Изтегли
- УП – застрахователно и осигурително счетоводство Текущ Вили Николова Изтегли
- УП – работа в УТФ Текущ Валерия Стаматова Изтегли
- УП – бизнес комуникации на чужд език - АЕ Текущ Мария Петкова Изтегли
- Производствена практика Текущ Надежда Радова Изтегли
- ЗИП – български език и литература Текущ Ицко Андреев Изтегли
- ЗИП – мениджърски проект Текущ Надежда Радова Изтегли