За специалност: Банково дело
КЛАС ПРЕДМЕТ ВИД НА ИЗПИТА приравнителен/ текущ ПРЕПОДАВАТЕЛ КОНСПЕКТ
АНДОН ЕМИЛОВ ПЕТКОВ
8 І ЧЕ – немски език Приравнителен Теменужка Калоянова Изтегли
9 І ЧЕ – немски език Приравнителен Теменужка Калоянова Отвори
10 І ЧЕ – немски език Приравнителен Теменужка Калоянова Изтегли
11 І ЧЕ – немски език Текущ Теменужка Калоянова Изтегли
- Философия Текущ Иван Павлов Изтегли
- Физическо възпитание и спорт Текущ Силвия Анадолиева -
- Право Текущ Валерия Стаматова Изтегли
- Бизнес комуникации Текущ Мариана Филипова Изтегли
- Публични финанси Текущ Мария Стойчева Изтегли
- Международни финанси Текущ Надежда Радова Изтегли
- Счетоводство на предприятието Текущ Мария Торозова Изтегли
- Банков мениджмънт Текущ Вили Дръндарова Изтегли
- Информационни системи в банковото дело Текущ Огнян Иванов Изтегли
- УП счетоводство на предприятието Текущ Мария Торозова Изтегли
- Производствена практика Текущ Валерия Стаматова Изтегли
- ЗИП – български език и литература Текущ Даниела Стоянова Изтегли
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ
8 І ЧЕ – немски език Приравнителен Теменужка Калоянова Изтегли
9 І ЧЕ – немски език Приравнителен Теменужка Калоянова Изтегли
10 І ЧЕ – немски език Приравнителен Теменужка Калоянова Изтегли
11 Български език и литература Текущ Даниела Стоянова Изтегли
- І ЧЕ – немски език Текущ Теменужка Калоянова Изтегли
- ІІ ЧЕ – английски език Текущ Мария Петкова Изтегли
- Философия Текущ Иван Павлов Изтегли
- Физическо възпитание и спорт Текущ Силвия Анадолиева -
- Банково дело Текущ Вили Дръндарова Изтегли
- Бизнес комуникации Текущ Мариана Филипова Изтегли
- Публични финанси Текущ Мария Стойчева Изтегли
- Международни финанси Текущ Надежда Радова Изтегли
- Счетоводство на предприятието Текущ Мария Торозова Изтегли
- Банков мениджмънт Текущ Вили Дръндарова Изтегли
- Информационни системи в банковото дело Текущ Огнян Иванов Изтегли
- УП счетоводство на предприятието Текущ Мария Торозова Изтегли
- Производствена практика Текущ Валерия Стаматова Изтегли
- ЗИП – български език и литература Текущ Даниела Стоянова Изтегли
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТЕВА
8 І ЧЕ – немски език Приравнителен Теменужка Калоянова Изтегли
9 І ЧЕ – немски език Приравнителен Теменужка Калоянова Изтегли
10 І ЧЕ – немски език Приравнителен Теменужка Калоянова Изтегли
11 І ЧЕ – немски език Текущ Теменужка Калоянова Изтегли
- Право Текущ Валерия Стаматова Изтегли
- Бизнес комуникации Текущ Мариана Филипова Изтегли
- Публични финанси Текущ Мария Стойчева Изтегли
- Международни финанси Текущ Надежда Радова Изтегли
- Счетоводство на предприятието Текущ Мария Торозова Изтегли
- Банково дело Текущ Вили Дръндарова Изтегли
- Банков мениджмънт Текущ Вили Дръндарова Изтегли
- Информационни системи в банковото дело Текущ Огнян Иванов Изтегли
- УП счетоводство на предприятието Текущ Мария Торозова Изтегли
- УП банково дело Текущ Вили Дръндарова Изтегли
- ЗИП – български език и литература Текущ Даниела Стоянова Изтегли