УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО – 11 КЛАС/СФО

към УУП на 11г клас, спец. Оперативно счетоводство

ЕЛИСАВЕТА СТОИЦЕВА

Учебна 2012/2013 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

108

55

Любо Трифонов

2.

І чужд език – английски език

108

56

Деница Бояджиева

3.

Математика

72

57

Павлина Кабакова

4.

История и цивилизация

72

58

Владо Баев

5.

Философия

36

59

Иван Павлов

6.

Физическо възпитание и спорт

108

-

Дима Баева

7.

ЗИП – български език и литература

72

60

Ицко Андреев

8.

Право

72

61

Валерия Стаматова

9.

Икономика и предприятието

72

62

Евгения Иванова

10.

Финанси

72

63

Калина Бобева

11.

Счетоводство на предприятието

72

64

Мария Торозова

12.

Търговско счетоводство

36

65

Вили Николова

13.

Бюджетно счетоводство

36

66

Мария Торозова

УЧЕБНА ПРАКТИКА:

14.

Счетоводство на предприятието

72

-

Мария Торозова

15.

Търговско счетоводство

36

65

Вили Николова

16.

Бюджетно счетоводство

36

-

Мария Торозова

17.

Работа в учебно предприятие

72

67

Вили Дръндарова/Вили Николова

18.

Производствена практика

60

-

Мария Торозова

19.

ЗИП – финанси

36

68

Калина Бобева

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 12 КЛАС/СФО

към УУП на 12в клас, спец. Митническа и данъчна администрация

ЦИЦИЛИЯ КИСЬОВА

Учебна 2012/2013 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

62

19

Даниела Стоянова

2.

Първи чужд език – английски

93

20

Татяна Делгадо

3.

Математика

62

21

Павлина Кабакова

4.

Свят и личност

62

22

Вили Калайджийска

5.

Физическо възпитание и спорт

93

-

Радослав Бойчев

6.

ЗИП – английски език

31

23

Татяна Делгадо

7.

Чужд език по професията – английски език

31

24

Еделина Кирчева

8.

Финанси

62

25

Мария Стойчева

9.

Отчитане на външнотърговски сделки

62

26

Елена Тенева

10.

Външна търговия

62

27

Калина Бобева

11.

Организация и технология на митническата дейност

31

28

Мария Стойчева

12.

Организация и технология на данъчната дейност

31

29

Мария Стойчева

13.

Валута и валутен контрол

31

30

Надежда Радова

14.

Международни плащания

31

31

Вили Дръндарова

15.

Приложна статистика

31

32

Владка Маринова

16.

УП-отчитане на външнотърговските сделки

62

33

Елена Тенева

17.

УП-организация и функциониране на митническата дейност

62

34

Мария Стойчева

18.

УП-организация и функциониране на данъчната администрация

62

35

Мария Стойчева

19.

УП-международни плащания

31

36

Вили Дръндарова

20.

УП-бизнес комуникации – английски език

31

-

Татяна Делгадо

21.

Производствена практика

62

37

Мария Стойчева

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА – 12 КЛАС/СФО

към УУП на 12д клас, спец. Икономическа информатика

МАРИЕЛА ИВАНОВА

Учебна 2012/2013 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

62

38

Даниела Стоянова

2.

Първи чужд език – английски

93

39

Мария Петкова

3.

Математика

62

40

Павлина Кабакова

4.

Свят и личност

62

41

Вили Калайджийска

5.

Физическо възпитание и спорт

93

-

Радослав Бойчев

6.

ЗИП – английски език/ български език и литература

31

42

Мария Петкова/
Даниела СТоянова

7.

Финанси

31

43

Калина Бобева

8.

Обща теория на статистиката

31

44

Владка Маринова

9.

Чужд език по професията – английски език

31

45

Мария Петкова

10.

Компютърна счетоводство

62

46

Таня Арабаджиева/Вили Николова

11.

Икономическа информатика

62

53

Емил Ангелов

12.

Програмиране и алгоритмични езици

62

52

Емил Ангелов

13.

УП – функционални и приложни програми

62

47

Зоя Пацова

14.

УП – интернет и електронна търговия

62

54

Огнян Иванов

15.

УП – компютърна графика и презентации

62

49

Емил Ангелов

16.

УП – комплексна учебна практика

62

51

Емил Ангелов

17.

УП – компютърно счетоводство

62

48

Таня Арабаджиева/Вили Николова

18.

Производствена практика

62

50

Емил Ангелов

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – 11 КЛАС/СФО

към УУП на 11б клас, спец. Бизнес администрация

ЙОВА ВЪЛЧАНОВА

Учебна 2012/2013 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

108

01

Любо Трифонов

2.

І чужд език – руски език

108

02

Вили Атанасова

3.

Математика

72

03

Райна Минева

4.

История и цивилизация

72

04

Владо Баев

5.

Философия

36

05

Иван Павлов

6.

Физическо възпитание и спорт

108

-

Дима Баева

7.

ЗИП – български език и литература

72

06

Вили Калайджийска

8.

Бизнес комуникации

72

07

Гинка Андреева

9.

Право

72

08

Валерия Стаматова

10.

Счетоводство

72

09

Пенка Миленчева

11.

Статистика

36

10

Владка Маринова

12.

Мениджмънт на предприятието

36

11

Георги Калоферов

13.

Делова кореспонденция

72

12

Гинка Андреева

14.

УП – счетоводство

72

-

Пенка Миленчева

15.

УП – бизнес комуникации

72

13

Димитър Тенев

16.

УП – делова кореспонденция

72

14

Надежда Радова/ Валерия Стаматова

17.

Производствена практика

60

-

Огнян Иванов

18.

ЗИП – бизнес комуникации

36

15

Гинка Андреева

19.

ІІ ЧЕ – английски език – 9 кл.

72

16

Мария Петкова

20.

УП – компютърен машинопис и текстообработка – 10 кл.

72

17

Димитър Грънчаров

21.

УП – стенография – 9 клас

36

18

Гинка Андреева

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – 12 КЛАС/СФО

към УУП на 12б клас, спец. Бизнес администрация

МИЛЕНА ЗАШЕВА

Учебна 2012/2013 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

62

69

Даниела Стоянова

2.

Първи чужд език – руски език

93

70

Вили Атанасова

3.

Математика

62

71

Павлина Кабакова

4.

Физическо възпитание и спорт

93

-

Радослав Бойчев

5.

Фирмено право

62

72

Валерия Стаматова

6.

Чужд език по професията – руски език

31

73

Вили Атанасова

7.

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура

62

74

Дима Райкова

8.

Управление на персонала

31

75

Георги Калоферов

9.

Маркетинг

31

76

Ана Йорданова

10.

Кореспондентски и информационни технологии и работа в интернет

31

77

Огнян Иванов/ Димитър Грънчаров

11.

Административна и документационна дейност

31

78

Димитър Тенев

12.

Работа с компютър в предприятието

62

79

Огнян Иванов/ Димитър Грънчаров

13.

Икономически анализ

31

80

Евгения Иванова

14.

УП – бизнес комуникации

31

81

Евгения Иванова

15.

УП – делова кореспонденция

62

82

Гинка Андреева

16.

УП – класифициране и архивиране на данни

31

83

Димитър Тенев

17.

УП – работа с компютър в предприятието

62

84

Огнян Иванов/ Димитър Грънчаров

18.

УП – подготовка за мениджърски проект

62

85

Ана Йорданова/ Дима Райкова

19.

Производствена практика

62

86

Дима Райкова

20.

І ЧЕ – руски език – 8 клас

468

70

Вили Атанасова

21.

І ЧЕ – руски език – 9 клас

144

70

Вили Атанасова

22.

Математика – 9 клас

108

71

Павлина Кабакова

23.

УП – компютърен машинопис – 9 клас

72

87

 

24.

І ЧЕ – руски език – 10 клас

108

70

Вили Атанасова

25.

Математика – 10 клас

108

71

Павлина Кабакова

26.

І ЧЕ  - руски език – 11 клас

108

70

Вили Атанасова

27.

Предприемачество и дребен бизнес – 11 клас

72

88

Калина Бобева

28.

Основи на правото – 11 клас

36

89

Валерия Стаматова

29.

Мениджмънт на предприятието – 11 клас

72

90

Таня Арабаджиева

30.

Обща теория на статистиката – 11 клас

36

91

Евгения Иванова

31.

Финанси – 11 клас

36

92

Гергана Николова

32.

Работа с компютър в предприятието – 11 клас

36

97

Огнян Иванов

33.

Счетоводство на предприятието – 11 клас

72

93

Мария Торозова

34.

Делова кореспонденция – 11 клас

72

94

Гинка Андреева

35.

УП – счетоводство на предприятието – 11 клас

72

-

Мария Торозова

36.

УП – делова кореспонденция – 11 клас

72

95

Димитър Грънчаров

37.

Производствена практика – 11 кл.

60

96

Евгения Иванова

ИНДУСТРИЯ – 11 КЛАС/СФО

към УУП на 11з клас, спец. Индустрия

ЕЛЕНА МЪРКОВА

Учебна 2012/2013 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

108

98

Любо Трифонов

2.

І чужд език – английски език

108

100

Мария Петкова

3.

Математика

72

101

Даниела Джурова

4.

История и цивилизация

72

99

Георги Василевски

5.

Философия

36

102

Иван Павлов

6.

Физическо възпитание и спорт

108

-

Дима Баева

7.

ЗИП – български език и литература

72

103

Вили Калайджийска

8.

Право

36

104

Валерия Стаматова

9.

Икономика на предприятието

72

105

Владка Маринова

10.

Маркетинг

36

108

Ана Йорданова

11.

Счетоводство на предприятието

72

107

Таня Арабаджиева

12.

Статистика

36

109

Владка Маринова

13.

Финанси

72

110

Гергана Николова

14.

УП – икономическа информатика

72

111

Недка Миленова/ Димитър Грънчаров

15.

УП – счетоводство на предприятието

36

112

 Таня Арабаджиева

16.

УП – работа в учебно предприятие

144

113

Дима Райкова/ Георги Калоферов

17.

Производствена практика

60

114

Евгения Иванова

18.

ЗИП – маркетинг

36

106

Ана Йорданова

ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ – 12 КЛАС/СФО

към УУП на 12e клас, спец. Финансова отчетност

МАРИЙКА КУНТОВА

Учебна 2012/2013 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Математика

62

115

Василка Кузева

2.

ЗИП – мениджърски проект

62

116

Надежда Радова

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО – 12 КЛАС/СФО

към УУП на 12г клас, спец. Оперативно счетоводство

ДЕСИСЛАВА КАШИЛСКА

Учебна 2012/2013 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

62

117

Даниела Стоянова

2.

Първи чужд език – английски

93

119

Красимира Костуркова

3.

Математика

62

120

Павлина Кабакова

4.

Свят и личност

62

121

Вили Калайджийска

5.

Физическо възпитание и спорт

93

-

Радослав Бойчев

6.

ЗИП – английски език

31

138

Красимира Костуркова

7.

Чужд език по професията – английски език

31

122

Галина Гавазова

8.

Парично-кредитни отношения с банки

31

123

Вили Дръндарова

9.

Финансов и данъчен контрол

62

124

Вили Дръндарова

10.

Банково счетоводство

31

125

Пенка Миленчева

11.

Бюджетно счетоводство

31

126

Мария торозова

12.

Застрахователно и осигурително счетоводство

31

127

Вили Николова

13.

Отчитане на външнотърговски сделки

62

128

Елена Тенева

14.

Компютърно счетоводство

62

129

Силвия Дребчева/ Вили Николова

15.

УП - Банково счетоводство

31

125

Пенка Миленчева

16.

УП - Бюджетно счетоводство

31

-

Мария Торозова

17.

УП - Застрахователно и осигурително счетоводство

31

130

Вили Николова

18.

УП - Отчитане на външнотърговски сделки

62

131

Елена Тенева

19.

УП - Компютърно счетоводство

62

132

Силвия Дребчева/ Вили Николова

20.

Производствена практика

62

133

Пенка Миленчева

21.

І ЧЕ – английски език – 8 клас

468

134

Красимира Костуркова

22.

І ЧЕ – английски език – 9 клас

144

135

Красимира Костуркова

23.

І ЧЕ – английски език – 10 клас

108

136

Красимира Костуркова

24.

ІЧЕ – английски език – 11 клас

108

137

Красимира Костуркова

25.

ЗИП – български език и литература

31

118

Даниела Стоянова

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО – 11 е КЛАС/СФО

УУП на 11 е клас, спец. Застраховелно и осигурително дело

АТАНАС ШАЛЕВ

Учебна 2012/2013 година

Учебен предмет

Хорариум

Конспект

Преподавател

1.

Български език и литература

108

140

Любомир Трифонов

2.

І чужд език – немски език

108

141

Ана Гълъбова

3.

Математика

72

142

Райна Минева

4.

История и цивилизация

72

143

Владимир Баев

5.

Философия

36

144

Иван Павлов

6.

Физическо възпитание и спорт

108

-

Димитринка Баева

7.

ЗИП – български език и литература

72

145

Величка Калайджийска

8.

Бизнес комуникации

36

146

Величка Дръндарова

9.

Финанси /публични и корпоративни/

72

147

Калина Бобева

10.

Икономика на предприятието

72

148

Ана Йорданова

11.

Статистика

54

149

Владка Маринова

12.

Застраховане

72

150

Надежда Радова

13.

Социално осигуряване

72

151

Надежда Радова

14.

Застрахователно и осигурително счетоводство

36

152

Вилислава Николова

15.

УП-Работа в учебно предприятие

108

153

Надежда Радова

16.

УП-Застраховане и социално осигуряване

54

154

Надежда Радова

17.

Производствена практика

60

155

Надежда Радова

18.

ЗИП-Бизнес комуникации

36

156

Калина Бобева

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА – 12 КЛАС/СФО

към УУП на 12д клас, спец. Икономическа информатика

НИКОЛАЙ РУСЕВ

Учебна 2012/2013 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

62

38

Даниела Стоянова

2.

Първи чужд език – английски

93

39

Мария Петкова

3.

Математика

62

40

Павлина Кабакова

4.

Свят и личност

62

41

Вили Калайджийска

5.

Физическо възпитание и спорт

93

-

Радослав Бойчев

6.

ЗИП – английски език/ български език и литература

31

42

Мария Петкова/
Даниела СТоянова

7.

Финанси

31

43

Калина Бобева

8.

Обща теория на статистиката

31

44

Владка Маринова

9.

Чужд език по професията – английски език

31

45

Мария Петкова

10.

Компютърна счетоводство

62

46

Таня Арабаджиева/Вили Николова

11.

Икономическа информатика

62

53

Емил Ангелов

12.

Програмиране и алгоритмични езици

62

52

Емил Ангелов

13.

УП – функционални и приложни програми

62

47

Зоя Пацова

14.

УП – интернет и електронна търговия

62

54

Огнян Иванов

15.

УП – компютърна графика и презентации

62

49

Емил Ангелов

16.

УП – комплексна учебна практика

62

51

Емил Ангелов

17.

УП – компютърно счетоводство

62

48

Таня Арабаджиева/Вили Николова

18.

Производствена практика

62

50

Емил Ангелов