НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09- 056/29.09.2015 г.

 

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка със заявление с вх. № 966/27.08.2015 г.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Ученичката Вилияна Бориславова Драгийска да се обучава в самостоятелна форма, специалност „Банково дело”  в 10 клас през учебната 2015/2016 година по учебен план на МОН от 2009, като положи следните изпити: 

 

Учебен предмет

Хорариум

Конспект

Преподавател

1.

Български език и литература

108

1

Ицко Андреев

2.

ІЧЕ Немски езки /писмен и устен/

144

2

Антония Пашова

3.

ІІ ЧЕ Английски език /писмен и устен/

72

3

Величка Атанасова

4.

Математика

72

4

Павлина Кабакова

5.

Информационни технологии

36

5

Веселин Атанасов

6.

История и цивилизация

72

6

Георги Василевски

7.

География и икономика

54

7

Юлия Кьосева

8.

Биология и здравно образование

36

8

Сияна Петкова

9.

Физика и астрономия

36

9

Галина Филипова

10.

Химия и опазване на околната среда

36

10

Невена Самоходова

11.

Физическо възпитание и спорт

108

-

Радослав Бойчев

12.

Макроикономика

72

12

Елена Иванова

13.

Счетоводство на предприятието

72

14

Мария Торозова

14.

УП- Счетоводство на предприятието

36

15

Мария Торозова

15.

Право

72

13

Валерия Стаматова

16.

Етика и право

54

11

Иван Павлов

17.

УП – икономическа информатика

72

16

Недка Миленова

 

Изпитите да се провеждат по предварително утвърден от директора график, съгласно Правилника за дейността на училището.

Заповедта да се доведе до знанието на класния ръководител. 

 

Славейка Иванова

Директор

 

Запозната със заповедта:

1. А. Йорданова: ......................

 

 

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09- 055/29.09.2015 г.

 

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка със заявление с вх. № 1051/07.09.2015 г.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Ученичката Стамен Георгиев Бояджиев да се обучава в самостоятелна форма, специалност „Търговия”  в 12 клас през учебната 2015/2016 година по учебен план на МОН от 2010, като положи следните изпити: 

 

Учебен предмет

Хорариум

Номер на конспекта

Преподавател

1.

Български език и литература

93

17

Елена Стоилова

2.

Математика

62

18

Василка Кузева

3.

Свят и личност

62

19

Величка Калайджийска

4.

Физическо възпитание и спорт

93

-

Биляна Тютюкова

5.

Предприемачество

31

21

Димитрина Райкова

6.

Чужд език по професията – руски език

93

22

Величка Атанасова

7.

Мениджмънт

31

23

Илиан Пехливанов

8.

Икономика и организация на търговското предприятие

62

24

Ана Йорданова

9.

Управление на продажбите

31

25

Елена Иванова

10.

Организация и техника на търговските плащания

62

26

Елена Иванова

11.

УП – икономическа информатика

31

27

Емил Ангелов/Н. Миленова

12.

УП – проектен мениджмънт

124

28

Димитрина Райкова/Ана Йорданова

13.

УП –електронна търговия

62

29

Огнян Иванов

14.

УП – икономика и организация на търговското предприятие

31

30

Ана Йорданова

15.

Производствена практика

62

-

Елена Иванова

16.

ЗИП – български език и литература

31

20

Танка Тарънска

17.

ЗИП – предприемачество

62

31

Димитрина Райкова

 

Изпитите да се провеждат по предварително утвърден от директора график, съгласно Правилника за дейността на училището.

Заповедта да се доведе до знанието на класния ръководител. 

 

Славейка Иванова

Директор

 

Запозната със заповедта:

1. А. Йорданова: ......................

 

 

 

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09 – 054 /29.09.2015 г.

 

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка със заявление с вх. № 1186/15.10.2014 г.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Ученичката Елена Атанасова Мъркова да се обучава в самостоятелна форма, специалност „Търговия”  в 12 клас през учебната 2015/2016 година по учебен план на МОН от 2010, като положи следните изпити: 

 

Учебен предмет

Хорариум

Номер на конспекта

Преподавател

1.

Български език и литература

93

17

Елена Стоилова

2.

Математика

62

18

Василка Кузева

3.

Свят и личност

62

19

Величка Калайджийска

4.

Физическо възпитание и спорт

93

-

Биляна Тютюкова

5.

Предприемачество

31

21

Димитрина Райкова

6.

Чужд език по професията – руски език

93

22

Величка Атанасова

7.

Мениджмънт

31

23

Илиан Пехливанов

8.

Икономика и организация на търговското предприятие

62

24

Ана Йорданова

9.

Управление на продажбите

31

25

Елена Иванова

10.

Организация и техника на търговските плащания

62

26

Елена Иванова

11.

УП – икономическа информатика

31

27

Емил Ангелов/Н. Миленова

12.

УП – проектен мениджмънт

124

28

Димитрина Райкова/Ана Йорданова

13.

УП –електронна търговия

62

29

Огнян Иванов

14.

УП – икономика и организация на търговското предприятие

31

30

Ана Йорданова

15.

Производствена практика

62

-

Елена Иванова

16.

ЗИП – български език и литература

31

20

Танка Тарънска

17.

ЗИП – предприемачество

62

31

Димитрина Райкова

 

Изпитите да се провеждат по предварително утвърден от директора график, съгласно Правилника за дейността на училището.

Заповедта да се доведе до знанието на класния ръководител. 

 

Славейка Иванова

Директор

 

Запозната със заповедта:

1. А. Йорданова: ......................