УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

БАНКОВО ДЕЛО – 9 КЛАС/СФО

към УУП на 9 клас, спец. Банково Дело

ВИЛИЯНА БОРИСЛАВОВА ДРАГИЙСКА

Учебна 2014/2015 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

108

1

Ицко Андреев

2.

Немски езки /писмен и устен/

108

2

Петя Илиева

3.

Английски език /писмен и устен/

72

3

Татяна Делгадо/Галина Гавазова

4.

Математика

72

4

Павлина Кабакова

5.

Информатика

72

5

Марияна Филипова/Недка Миленова

6.

Информационни технологии

36

6

Марияна Филипова/Недка Миленова

7.

История и цивилизация

72

7

Георги Василевски

8.

География и икономика

54

8

Юлия Кьосева

9.

Биология и здравно образование

72

9

Сияна Петкова

10.

Физика и астрономия

72

10

Галина Филипова

11.

Химия и опазване на околната среда

72

11

Невена Самоходова

12.

Физическо възпитание и спорт

108

-

Радослав Бойчев

13.

Микроикономика

72

12

Димитрина Райкова

14.

Обща теория на счетоводната отчетност

72

13

Мария Торозова

15.

УП - Обща теория на счетоводната отчетност

36

13

Мария Торозова

16.

Право

36

15

Валерия Стаматова

17.

Психология и логика

54

14

Татяна Ванчева

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА – 12 КЛАС/СФО

към УУП на 12 клас, спец. Икономическа информатика

ГАЛИНА ЮРИЕВА ВЕЛИЧКОВА

Учебна 2014/2015 година

Учебен предмет

Хорариум

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

93

16

Мария Костадинова

2.

Математика

62

17

Василка Кузева

3.

Свят и личност

62

18

Величка Калайджийска

4.

Физическо възпитание и спорт

93

-

Биляна Тютюкова

5.

ЗИП - Български език и литература

31

19

Мария Костадинова

6.

Право

31

20

Валерия Стаматова

7.

Финанси

31

21

Калина Бобева

8.

Предприемачество

31

22

Димитрина Райкова

9.

Статистика

31

23

Елена Иванова

10.

Чужд език по професията – английски език

93

24

Антонина Димитрова

11.

Икономическа информатика

93

25

Недка Миленова

12.

Програмиране и алгоритмични езици

31

26

Емил Ангелов

УЧЕБНА ПРАКТИКА:

13.

Функционални и приложни програми

54

27

Зоя Пацова

14.

Интернет и електронна търговияво

39

28

Огнян Иванов

15.

Работа в учебно предприятие

93

29

Ана Йорданова/p>

16.

Компютърно счетоводство

91

30

Таня Арабаджиева

17.

Производствена практика

62

-

Огнян Иванов

18.

ЗИП – Икономическа информатика

62

31

Недка Миленова