УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА

ТЪРГОВИЯ – 12 КЛАС/СФО

към УУП на 12 клас, спец. Търговия

ЕЛЕНА МЪРКОВА

Учебна 2013/2014 година

Учебен предмет

Вид на изпита
/текущ, приравнителен/

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

І чужд език – руски език за 8 клас /писмен и устен/

Приравнителен

17

Величка Атанасова

2.

І чужд език – руски език за 9 клас /писмен и устен/

Приравнителен

18

Величка Атанасова

3.

І чужд език – руски език за 10 клас /писмен и устен/

Приравнителен

19

Величка Атанасова

4.

І чужд език – руски език за 11 клас /писмен и устен/

Текущ

20

Величка Атанасова

5.

История и цивилизация

Текущ

21

Георги Василевски

6.

Право

Текущ

22

Валерия Стаматова

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО – 12 КЛАС/СФО

към УУП на 12г клас, спец. Оперативно счетоводство

ЕЛИСАВЕТА СТОИЦЕВА

Учебна 2013/2014 година

Учебен предмет

Вид на изпита
/текущ, приравнителен/

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

Текущ

52

Любо Трифонов

2.

Математика

Текущ

53

Павлина Кабакова

3.

Свят и личност

Текущ

54

Вили Калайджийска

4.

Физическо възпитание и спорт

Текущ

-

Дима Баева

5.

Текущ Български език и литература

31

39

Ицко Андреев

6.

Предприемачество

Текущ

40

Димитрина Райкова

7.

Чужд език по професията – английски език

Текущ

41

Деница Бояджиева

8.

Статистика

Текущ

42

Владка Маринова

9.

Счетоводство на предприятието

43Текущ/p>

43

Мария Торозова

10.

Банково счетоводство

Текущ

44

Силвия Дребчева

11.

Застрахователно и осигурително счетоводство

Текущ

45

Вилислава Николова

12.

Финансов и данъчен контрол

Текущ

46

Величка Дръндарова

УЧЕБНА ПРАКТИКА:

13.

Счетоводство на предприятието

Текущ

55

Мария Торозова

14.

Банково счетоводство

Текущ

51

Силвия Дребчева

15.

Застрахователно и осигурително счетоводство

Текущ

47

Вилислава Николова

16.

Комплексна учебна практика по счетоводство на предприятието

Текущ

50

Мария Торозова

17.

Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация

Текущ

48

Силвия Дребчева/ Вилислава Николова

18.

Производствена практика

Текущ

-

Мария Торозова

19.

ЗИП – Счетоводство на фирмата

Текущ

49

Мария Торозова

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – 12 КЛАС/СФО

към УУП на 12б клас, спец. Бизнес администрация

ЙОВА ВЪЛЧАНОВА

Учебна 2013/2014 година

Учебен предмет

Вид на изпита
/текущ, приравнителен/

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

Текущ

23

Любомир Трифонов

2.

Математика

Текущ

24

Райна Минева

3.

Свят и личност

Текущ

25

Величка Калайджийска

4.

Физическо възпитание и спорт

Текущ

-

Димитринка Баева

5.

ЗИП – български език и литература

Текущ

26

Любомир Трифонов

6.

Предприемачество и дребен бизнес

Текущ

27

Димитър Тенев

7.

Финанси

Текущ

28

Гергана Николова

8.

Чужд език по професията – руски език

Текущ

29

Величка Атанасова

9.

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура

Текущ

30

Димитрина Райкова

10.

Маркетинг

Текущ

31

Ана Йорданова

11.

УП – счетоводство

Текущ

32

Пенка Милнечева

12.

УП – делова кореспонденция

Текущ

33

Димитър Тенев

13.

УП – документационна дейност и работа с офис техника

Текущ

34

Калина Бобева/ Димитър Тенев

14.

УП - Работа в учебно предприятие

Текущ

35

Димитър Тенев/ Владка Маринова

15.

УП – подготовка на мениджърски проект

Текущ

36

Димитрина Райкова/ Ана Йорданова

16.

Производствена практика

Текущ

37

Димитрина Райкова

17.

ЗИП – маркетинг

Текущ

38

Ана Йорданова

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – 11 КЛАС/СФО

към УУП на 11б клас, спец. Бизнес администрация

ДИМИТЪР ДУРЕВ

Учебна 2013/2014 година

Учебен предмет

Вид на изпита
/текущ, приравнителен/

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература

Текущ

1

Мария Костадинова

2.

І чужд език – английски език

Текущ

2

Теодора Стойчева

3.

Математика

Текущ

3

Василка Кузева

4.

История и цивилизация

Текущ

4

Георги Василевски

5.

Философия

Текущ

5

Иван Павлов

6.

Физическо възпитание и спорт

Текущ

-

Биляна Тютюкова

7.

ЗИП – български език и литература

Текущ

6

Танка Тарънска

8.

Бизнес комуникации

Текущ

7

Гинка Андреева

9.

Право

Текущ

8

Валерия Стаматова

10.

Счетоводство

Текущ

9

Пенка Миленчева

11.

Статистика

Текущ

10

Евгения Иванова

12.

Мениджмънт на предприятието

Текущ

11

Димитър Тенев

13.

Делова кореспонденция

Текущ

12

Гинка Андреева

14.

УП – счетоводство

Текущ

9

Пенка Миленчева

15.

УП – бизнес комуникации

Текущ

13

Калина Бобева/ Димитър Тенев

16.

УП – делова кореспонденция

Текущ

14

Димитър Тенев

17.

Производствена практика

Текущ

-

Димитър Тенев

18.

ЗИП – бизнес комуникации или обща икономическа теория

Текущ

15
16

Гинка Андреева/ Евгения Иванова

БАНКОВО ДЕЛО – 8 КЛАС/СФО/

към УУП на 8а клас, спец. БАНКОВО ДЕЛО

ВИЛИЯНА ДРАГИЙСКА

Учебна 2013/2014 година

Учебен предмет

Вид на изпита
/текущ, приравнителен/

КОНСПЕКТ

Преподавател

1.

Български език и литература
За 8-ми клас - текущ

Текущ

56

Ицко Андреев

2.

Немски език /писмен и устен/

Текущ

57

Петя Илиева

3.

Математика

Текущ

58

Павлина Кабакова

4.

Информационни технологии

Текущ

59

Емил Ангелов

5.

История и цивилизация

Текущ

60

Георги Василевски

6.

География и икономика

Текущ

61

Юлия Кьосева

7.

Биология и здравно образование

Текущ

62

Сияна Петкова

8.

Физика и астрономия

Текущ

63

Галина Филипова

9.

Химия и опазване на околната среда

Текущ

64

Галина Филипова

10.

Физическо възпитание и спорт

Текущ

-

Радослав Бойчев

11.

Български език и литература
За 7-ми клас- приравнителен

Приравнителен

65

Ицко Андреев