01 Октомври 2010. Античен театър - Пловдив. Благотворителен концерт "Да помогнем на Ани да оздравее!". Участваха много и дадоха много. За Ани. За публиката също. Вижте и Вие! фото Емил Ангелов


 
 

... ::: КОНЦЕРТЪТ "ДА ПОМОГНЕМ НА АНИ ДА ОЗДРАВЕЕ!" ::: ...