УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – 13 КЛАС

УЧЕБНА 2009/2010 ГОДИНА

За завършилите 12 клас през учебната 2007/2008 и 2008/2009 година

 

 

 

 

БАНКОВО ДЕЛО –уч. план 2005

Класен ръководител: Валерия Стаматова

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ХОРАРИУМ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ФАЙЛ

1

Чужд език по професия

62

 

 

2

Международни финанси

62

М. Стойчева/Г. Николова

85.doc

3

Маркетинг

93

А. Алексиева/Б. Генчева

89.doc

4

Статистика

93

Св. Дашева/Вл. Маринова

04.doc

5

Банков мениджмънт

93

Вл. Маринова/Д. Райкова

02.doc

6

Бюджетно счетоводство

62

С. Базарска/М. Торозова

01.doc

7

Информац. с-ми в банковото дело

93

Огн. Иванов/Н. Радова

97.doc

8

УП – банково дело

93

В. Дръндарова/Н. Радова

05.doc

9

УП–бизнес комуникации на чужд език

93

Г. Андреева/Ст. Яркова

95.doc

10

Производствена практика

62

М. Стойчева/Г. Николова

03.doc

11

ЗИП – по избор

186

 

 

 

 

 

 

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ –уч. план 2005

Класен ръководител: Мария Торозова

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ХОРАРИУМ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ФАЙЛ

1

Чужд език по професия

62

 

 

2

Статистика на предприятието

62

Св. Дашева/Вл. Маринова

12.doc

3

Паричнокредитни отношения с банките

62

В. Дръндарова/М. Стойчева

10.doc

4

Финансов и данъчен контрол

62

М. Стойчева/Г. Николова

15.doc

5

Бюджетно счетоводство

62

С. Базарска/М. Торозова

06.doc

6

Застрахователно и осигурително счетоводство

62

Г. Калоферов/Ел. Тенева

13.doc

7

Отчитане на външнотърговски сделки

62

Ел. Тенева/М. Стойчева

86.doc

8

Компютърно счетоводство

62

С. Базарска/П. Миленчева

08.doc

9

УП–бюджетно счетоводство

31

С. Базарска/М. Торозова

07.doc

10

УП-застрахователно и осигурително счетоводство

31

Г. Калоферов/Ел. Тенева

14.doc

11

УП-отчитане на външнотърговски сделки

62

Ел. Тенева/М. Стойчева

87.doc

12

УП-компютърно счетоводство

62

С. Базарска/П. Миленчева

09.doc

13

УП-бизнес комуникации

62

Г. Андреева/Ст. Яркова

95.doc

14

Производствена практика

62

С. Базарска/М. Торозова

11.doc

15

ЗИП – по избор

186

 

 

 

 

 

 

ИНДУСТРИЯ –уч. план 2005

Класен ръководител: Валерия Стаматова

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ХОРАРИУМ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ФАЙЛ

1

Чужд език по професия

62

 

 

2

Икономика на предприятието

93

А. Алексиева/В. Николова

91.doc

3

Мениджмънт

93

Д. Райкова/В. Николова

34.doc

4

Обща теория на статистиката

62

Св. Дашева/Вл. Маринова

30.doc

5

Предприемачество

93

В. Николова/Г. Николова

32.doc

6

Управление на индустриалното предприятие

124

Вл. Маринова/Д. Райкова

33.doc

7

УП – бизнес комуникации на чужд език

62

Г. Андреева/ Ст. Яркова

95.doc

8

УП – мениджърски проект

186

Д. Райкова/В. Николова

35.doc

9

Производствена практика

62

М. Стойчева/Д. Райкова

31.doc

10

ЗИП – по избор

186

 

 

 

 

 

 

ТЪРГОВИЯ –уч. план 2005

Класен ръководител: Валерия Стаматова

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ХОРАРИУМ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ФАЙЛ

1

Чужд език по професия

62

 

 

2

Икономика на предприятието

93

А. Алексиева/В. Николова

91.doc

3

Мениджмънт

93

Д. Райкова/В. Николова

40.doc

4

Обща теория на статистиката

62

Св. Дашева/Вл. Маринова

39.doc

5

Предприемачество

93

В. Николова/Г. Николова

37.doc

6

Управление на търговията

62

В. Николова/Д. Райкова

36.doc

7

Електронна търговия

62

Огн. Иванов/ М. Вълчев

42.doc

8

УП – бизнес комуникации на чужд език

62

Г. Андреева/ Ст. Яркова

95.doc

9

УП – мениджърски проект

186

Д. Райкова/В. Николова

41.doc

10

Производствена практика

62

М. Стойчева/Д. Райкова

38.doc

11

ЗИП – по избор

186

 

 

 

 

 

 

За учениците, завършили 12 клас през учебната 2006/2007 година и преди това, начинът и редът за придобиване на трета степен на професионална квалификация е съгласно приравнените към новия Списък на професии учебни планове.

 

Информацията се отнася за следните специалности:

1.     Икономика на промишлеността /уч. план от 2000 г./ - класен ръководител: Валерия Стаматова

2.     Икономика, управление и финанси на търговията /уч. план от 2000 г./ - класен ръководител: Валерия Стаматова

3.     Банково, застрахователно и осигурително дело /уч. план 2000 г./ - класен ръководител: Валерия Стаматова

4.     Счетоводна отчетност /уч. план 2000 г./ - класен ръководител: Мария Торозова

5.     Икономист-посредник в митническата дейност /уч. план 1999 г./ - Вили Дръндарова

Отнася се и за учениците, завършили 12 клас до учебната 2007/2008 година включително.

 

За повече информация се обръщайте към класните ръководители.